Адміністративний процес - контрольная работа

Міністерство освіти і науки України Національний транспортний університет

Кафедра конституційного та адміністративного

права

Контрольна бота з дисципліни Адміністративний процес

Виконала:

Студентка групи ТП-V-1з

Степаненко В.В.

№ зал. кн. 31215

Перевірив:

Викладач

Ярова Р.В

Київ 2008

План.

1. Юридична природа процесуальних строків та їх види в адміністративному процесі.

2. Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі.

3. Особливості предметної Адміністративний процес - контрольная работа підсудності.


1.

Надзвичайно вважливу роль у адміністративному процесі відіграють процесуальні строчки, які перешкоджають безпідставному затягуванню розгляду та вирішенню адміністративної справи, здійсненню адміністративного правосуддя, швидкому поновленню порушених прав, свобод та інтересів.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше Адміністративний процес - контрольная работа, обчислюється з денька, если особа дізналася або виновата була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2 ст. 99 КАС України).

Для захисту прав, свобод та інтересів особи КАС України та іншими законами можуть бути встановлені інші строчки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено Адміністративний процес - контрольная работа інше, обчислюються з денька, если особа дізналася або виновата була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.Наприклад, якщо особа має намір оскаржити рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій, то позовні заяви щодо таких рішень, дій чи бездіяльності можна подати до Адміністративний процес - контрольная работа адміністративного суду у п'ятиденний строк з денька прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Якщо законом встановлена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то обчислення строчку звернення до адміністративного суду починається з денька, если позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за плодами розгляду його скарги Адміністративний процес - контрольная работа на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень.

Як визначено ст. 101 КАС України процесуальні строчки — це встановлені законом або трибуналом строчки, у межах яких вчиняються процесуальні дії. Процесуальні строчки визначаються деньками, місяцями і роками, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

Для правильного використання Адміністративний процес - контрольная работа в адміністративному процесі категорії "процесуальний строк" у ст. 103 КАС України запроваджено порядок обчислення процесуального строчку. Так, перебіг процесуального строчку починається з наступного денька після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Строк, що визначається роками, закінчується у відповідні місяць і число Адміністративний процес - контрольная работа останнього року цього строчку.

Строк, що визначається місяцями, закінчується у відповіденьке число останнього місяця цього строчку.

Якщо закінчення строчку, що визначається місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, то строк закінчується в останній денек цього місяця.

Останнім деньком строчку, який закінчується вказівкою на певний денек, вважається Адміністративний процес - контрольная работа цей денек.

Якщо закінчення строчку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий денек, останнім деньком строчку є перший після нього робочий денек.

Перебіг строчку, закінчення якого пов'язане з подією, яка виновата неминуче настати, закінчується наступного денька після настання події.

Останній денек строчку триває до двадцять четвертої години, але якщо в Адміністративний процес - контрольная работа цей строк слід було вчинити процесуальну дію в трибуналі, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення позовна заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передано іншими відповідними засобами зв'язку Адміністративний процес - контрольная работа.

Зупинення провадження в адміністративній справі зупиняє перебіг усіх процесуальних строків у цій адміністративній справі. Перебіг процесуальних строків продовжується з денька поновлення провадження.

Крім того, КАС України закріплено такі види процесуальних строків: 1) загальні і 2) спеціальні процесуальні строчки для порушення адміністративної справи у трибуналі.

Загальний процесуальний строк порушення адміністративної справи Адміністративний процес - контрольная работа визначено ст. 99 КАС України, відповідно до якої для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з денька, если особа дізналася або виновата була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Однак поряд із загальним Адміністративний процес - контрольная работа процесуальним строком порушення адміністративної справи процесуальним законом закріплено спеціальні процесуальні строчки порушення такої справи.

Так, для захисту прав, свобод та інтересів особи КАС України та іншими законами можуть встановлюватися інші строчки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з денька, если особа дізналася або виновата була дізнатися Адміністративний процес - контрольная работа про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Наприклад, строк подання позовної заяви щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності, якими обмежуються чи порушуються виборчі права громадян та юридичних осіб обчислюється навіть не місяцями, а деньками і годинами (ст.ст. 172-177 КАС України).

Як закріплено у ст. 179 КАС України, на Адміністративний процес - контрольная работа обчислення строків, встановлених ст.ст. 172-177 зазначеного Кодексу, не поширюються правила частин другої-десятої ст. 103 КАС України. Тому строчки, встановлені ст. 172-177 КАС України, обчислюються календарними деньками і годинами.

Деньком подання позовної заяви, апеляційної скарги є денек їх надходження до відповідного суду.

У судовій практиці непоодинокими є випадки, если позивач з Адміністративний процес - контрольная работа об'єктивних чи суб'єктивних обстоятельств до суду із адміністративним позовом своєчасно не звертається, однак потреба у судовому захисті порушених чи оспорюваних прав чи інтересів на зникає. У зв'язку із такою ситуацією виникає поняття "пропущення процесуальних строків" та потреба їх поновлення. Пропущення строків звернення до адміністративного сулу обумовлює настання певних Адміністративний процес - контрольная работа правових наслідків.

По-перше, пропущення строчку звернення до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна із сторін.

По-друге, якщо трибунал визнає причину пропущення строчку звернення до суду поважною, адміністративна справа розглядається і вирішується в порядку, встановленому КАС України.

Крім Адміністративний процес - контрольная работа того, позовні заяви приймаються до розгляду адміністративним трибуналом незалежно від закінчення строчку звернення до адміністративного суду.

У разі пропущення з поважних обстоятельств процесуальний строк, встановлений законом, може бути поновлений, а процесуальний строк, встановлений трибуналом — продовжений трибуналом за клопотанням особи, яка бере участь у справі.

Питання про поновлення Адміністративний процес - контрольная работа чи продовження пропущеного строчку трибунал вирішує з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання.

Ухвала суду про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального строчку може бути оскаржена особами, які беруть участь у справі Адміністративний процес - контрольная работа.

Як видно із викладеного, процесуальні строчки за своїм цільовим призначенням та обставинами адміністративної справи — різноманітні, тому у законодавстві неможливо закріпити вичерпний перелік процесуальних строків.


2.

Розгляд та вирішення адміністративним трибуналом публічно-правового спору, участь у адміністративному процесі інших осіб (сторони, треті особи, їх представники, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач), вчинення ними Адміністративний процес - контрольная работа окремих процесуальних дій, неминуче обумовлює певні фінансові витрати, які у КАС України отримали назву судових витрат.

По-перше, судові витрати—урегульована чинним законодавством сплата грошових коштів за рахунок сторін або держави, пов'язана із необхідністю розгляду та вирішення адміністративним трибуналом публічно-правового спору.

По-друге, судові витрати — це фінансові правовідносини Адміністративний процес - контрольная работа, які виникають між сторонами, іншими учасниками та адміністративним трибуналом щодо здійснення останнім адміністративного судочинства.

"Судові витрати" — поняття неодноріденьке і до його змісту входять:

1) судовий збір;

2) витрати, пов'язані із розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом. Так, відповідно до ст. 1 Декрету Адміністративний процес - контрольная работа Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Державне мито (судовий збір) в адміністративному процесі справляється із:

1) позовних заяв;

2) апеляційних скарг Адміністративний процес - контрольная работа на рішення трибуналів;

3) касаційних скарг на рішення, що набрали легитимної сили;

4) за видачу судами копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 КАС України особа, яка звертається до адміністративного суду із позовною заявою, апеляційною чи касаційною скаргою, скаргою за винятковими обставинами, заявою про перегляд справи за нововиявленими обставинами, виновата сплатити судовий збір Адміністративний процес - контрольная работа.

До витрат, пов'язаних із розглядом справи, належать:

1)витрати на правову допомогу;

2)витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду;

3)витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

4)витрата, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших Адміністративний процес - контрольная работа дій, необхідних для розгляду справи.

Кожний вид витрат які так чи інакше пов'язані із розглядом справи, має свої особливості.

Так, витрати на правову допомогу представляють собою витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, які надають правову допомогу за контрактом; їх несуть сторони крім випадків Адміністративний процес - контрольная работа надання безоплатної правової допомоги, передбачених законом. У разі звільнення сторони від оплати надання їй правової допомоги витрати на правову допомогу здійснюються за рахунок Державного бюджету України. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу урегульований постановою Кабінету Міністрів України "Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних Адміністративний процес - контрольная работа та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави" від 27 квітня 2006 року.

Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із прибуттям до суду, означають витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пт сторін та їхніх представників, а також винайманням житла. Такі витрати несуть сторони Адміністративний процес - контрольная работа.

Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, та її представнику сплачує інша сторона а) добові (у разі переїзду до іншого населеного пт), а також б) компенсацію за втрачений заробіток чи в) відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру Адміністративний процес - контрольная работа середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять — пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати. Загальний розмір виплати не може перевищувати суму, розраховану за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Витрати, пов'язані з переїздом до іншого населеного пт, та за винаймання житла — стороні, на користь Адміністративний процес - контрольная работа якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, та її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам — не можуть перевищувати встановлених законодавством норм відшкодування витрат на відрядження.

Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, сплачує сторона, яка Адміністративний процес - контрольная работа заявила клопотання про виклик свідків, залучення спеціалі100, перекладача та проведення судової експертизи. Так само, як і сторонам, їх представникам та свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам оплачують проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого населеного пт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України Адміністративний процес - контрольная работа та за кордон" від 23 квітня 1999 року.

Крім того, експертам, спеціалістам і перекладачам виновата бути сплачена винагорода за виконану боту. Питання оплати праці експертів, спеціалістів і перекладачів у адміністративному процесі урегульовані постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам Адміністративний процес - контрольная работа, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів" від 01.07.1996 р.

У разі несплати за виконання судової експертизи у строк, встановлений трибуналом, трибунал Адміністративний процес - контрольная работа може скасувати ухвалу про призначення судової експертизи.

Якщо виклик свідків, призначення експертизи, залучення перекладачів, спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у разі звільнення від сплати судових витрат або зменшення їх розміру відповідні витрати компенсуються за рахунок Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Витрати, пов Адміністративний процес - контрольная работа'язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, відшкодовує сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій. Якщо клопотання про вчинення відповідних дій заявлено обома сторонами, витрати за их сплачують обидві сторони рівномірно. Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем та вчиненням інших Адміністративний процес - контрольная работа дій, необхідних для розгляду справи, не можуть перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за сукупність дій, необхідних для розгляду справи (постанова Кабінету Міністрів України "Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави" від 27.04.2006 року).

Трибунал Адміністративний процес - контрольная работа, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою: зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк. Однак, згідно із ч. 1 ст. 122 КАС України, уся сума судових витрат має бути виплачена не пізніше ніж через два Адміністративний процес - контрольная работа місяці з денька відкриття провадження у справі.

Якщо у строк, встановлений трибуналом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо оплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі Адміністративний процес - контрольная работа.

Якщо ж судовий збір сплачений у більшому розмірі, ніж встановлено законом, то сплачена частина збору повертається ухвалою суду за клопотанням особи, яка його сплатила. За клопотанням особи, яка сплатила судовий збір, ухвалою суду він може бути повністю повернутий за таких обставин:

1) у разі повернення позовної заяви, заяви за нововиявленими Адміністративний процес - контрольная работа обставинами або скарги;

2) у разі відмови у відкритті провадження у справі;

3) у разі залишення позовної заяви, заяви за нововиявленими обставинами або скарги без розгляду (крім випадку, якщо такі заяви залишено без розгляду внаслідок повторного неприбуття позивача або за його клопотанням).

Важливим питанням при постановленні адміністративним трибуналом остаточного рішення по Адміністративний процес - контрольная работа справі є розподіл судових витрат між сторонами.

Такий розподіл здійснюється із урахуванням:

а) ряду законодавчо закріплених фактичних обставин адміністративної справи;

б) повноти задоволення вимог і заперечень сторін;

в) особливостей змісту прийнятого адміністративним трибуналом рішення.

Крім того, особливості розподілу судових витрат між сторонами в адміністративному процесі залежить від стадії, під час Адміністративний процес - контрольная работа якої відбувається такий розподіл.

Так, розподіл судових витрат може відбуватись:

1) після розгляду та вирішення адміністративним трибуналом публічно-правового спору по суті та постановлення відповідного рішення;

2) під час розгляду та вирішення публічно-правового спору до постановлення відповідного рішення.

По-перше, критерієм присудження судових витрат на рахунок певної сторони є те Адміністративний процес - контрольная работа, на чию користь ухвалено судове рішення по конкретній адміністративній справі. Із урахуванням того, хто саме із сторін вигравав публічно-правовий спір у трибуналі, то, відповідно, судові витрати відносяться на рахунок сторони, яка такий спір програла. Так, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, трибунал Адміністративний процес - контрольная работа присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

По-друге, судові витрати виплачуються конкретною стороною по-різному, залежно від того, хто саме є цією стороною в адміністративній справі Адміністративний процес - контрольная работа — фізична, юридична особа чи суб'єкт владних повноважень.

Тобто, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони-суб'єкта владних повноважень, трибунал присуджує з іншої сторони не всі судові витрати, а лише документально підтверджені судові витрати, пов'язані із залученням свідків та проведенням судових експертиз (ч. 2 ст. 94 КАС України Адміністративний процес - контрольная работа). У разі, если стороною виступає фізична чи юридична особа, яка, за рішенням суду, має сплатити судовий збір, то вона сплачує не всі наявні по справі судові витрати, а лише ті, які необхідно компенсувати у зв'язку із роботою залучених у справу сторонніх осіб — свідків чи експертів. Крім того, у Адміністративний процес - контрольная работа справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем — фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

По-третє, законом передбачено порядок виплати сторонами судових витрат за умови, що адміністративний позов задоволено трибуналом частково. У даному випадку судові витрати присуджуються позивачеві та відповідачеві пропорційно до Адміністративний процес - контрольная работа задоволених і відмовлених у задоволенні вимог, відповідно.

По-четверте, якщо має місце відмова у задоволенні позовних вимог позивача, звільненого від сплати судових витрат, а також залишення адміністративного позову без розгляду, то судові витрати, яких зазнав відповідач, компенсуються за рахунок Державного бюджету України.

Якщо трибунал апеляційної чи касаційної Адміністративний процес - контрольная работа інстанції, не повертаючи адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат.

Підставами для розподілу витрат під час розгляду та вирішення публічно-правового спору є:

1) відмова позивача від адміністративного позову;

2) примирення сторін.

Так, у разі відмови позивача від адміністративного позову, понесені ним Адміністративний процес - контрольная работа витрати відповідач не відшкодовує, а витрати відповідача за його заявою стягуються із позивача, крім випадків, если позивач звільнений від сплати судових витрат. Однак якщо позивач відмовився від адміністративного позову внаслідок задоволення його відповідачем після подання адміністративного позову, то трибунал за заявою позивача присуджує всі понесені ним у справі витрати Адміністративний процес - контрольная работа з відповідача.

Якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не дійшли згоди щодо розподілу судових витрат, то кожна сторона у справі погашає половину судових витрат.

Питання щодо розподілу судових витрат вирішується постановою або ухвалою суду. Якщо ж такий розподіл стосується інтересів осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів Адміністративний процес - контрольная работа, спеціалістів, перекладачів, вони можуть оскаржити судове рішення щодо судових витрат.


3.

З метою конкретного визначення определенного адміністративного суду, який має розглядати той чи інший публічно-правовий спір, враховуючи її особливості, КАС України встановлено види підсудності справ адміністративної юрисдикції, а саме — предметна підсудність адміністративних справ, територіальна підсудність адміністративних справ, інстанційна Адміністративний процес - контрольная работа підсудність адміністративних справ, підсудність кількох пов'язаних між собою вимог.

Відповідно до окремих положень КАС України, адміністративними судами першої інстанції в Україні є місцеві загальні суди, окружні адміністративні суди та Вищий адміністративний трибунал України.

Предметна підсудність забезпечує відповідний розподіл адміністративних справ між цими трьома ланками судової системи, як між Адміністративний процес - контрольная работа судами виключно першої інстанції, тобто між місцевими загальними судами, окружними адміністративними судами чи Вишим адміністративним трибуналом України.

Необхідність закріплення такового виду підсудності адміністративних справ у КАС України обумовлено тим, що, по-перше, частково адміністративне правосуддя здійснюється також загальними місцевими судами, та, по-друге, до компетенції Вищого адміністративного суду України віднесені Адміністративний процес - контрольная работа адміністративні справи, які мають вирішуватись ним як трибуналом першої інстанції.

Виходячи із положень ч.ч. 1-3 ст. 18 КАС України, можна судити про існування в Україні дворівневої системи місцевих адміністративних трибуналів, яка представлена: 1) місцевими загальними судами, які за своїми функціями віднесені до адміністративних трибуналів та 2) окружними (місцевими) адміністративними судами Адміністративний процес - контрольная работа. Дворівнева система місцевих адміністративних трибуналів дає можливість одночасно забезпечити доступність правосуддя для людини і незалежність суддів від стороннього втручання, особливо від органів виконавчої влади.

Місцеві загальні суди діють як адміністративні суди у двох випадках:

1) розглядаючи та вирішуючи публічно-правові спори, учасником яких є суб'єкт місцевого самоврядування;

2) розглядаючи та вирішуючи Адміністративний процес - контрольная работа публічно-правові спори пов'язані із рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, їх посадова чи службова особа Адміністративний процес - контрольная работа, крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки.

Разом із тим, у ст. 18 КАС України закріплено такий вид предметної підсудності адміністративних справ як альтернативна.

Альтернативна предметна підсудність адміністративних справ забезпечує спрощений доступ фізичних і юридичних осіб до судових органів у разі порушення урядовими особами Адміністративний процес - контрольная работа місцевих органів виконавчої влади їх законних прав, свобод та інтересів. Такий спрощений доступ до судових органів полягає у можливості подання зацікавленою особою адміністративного позову і до місцевого загального суду, і до окружного адміністративного суду.

Так, якщо предметом розгляду і вирішення суду є скарги на дії або бездіяльність посадових чи службових Адміністративний процес - контрольная работа осіб місцевих органів виконавчої влади, то такі справи розглядаються місцевим загальним трибуналом: або адміністративним трибуналом, або окружним адміністративним трибуналом — на вибір позивача.

Можливість вибору зацікавленою особою судових органів, які розглядатимуть її адміністративну справу, забезпечує цій особі або доступність суду (якщо справа розглядатиметься місцевим загальним трибуналом), або додаткові гарантії щодо Адміністративний процес - контрольная работа незалежного розгляду справи (якщо справа розглядатиметься окружним адміністративним трибуналом).

Елемент альтернативної предметної підсудності міститься у ч. 5 ст. 18 КАС України, якою визначено, що у разі невизначеності КАС України предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним трибуналом на вибір позивача.

Поряд із загальним місцевим трибуналом та окружним адміністративним Адміністративний процес - контрольная работа судам, як судами першої інстанції, повноваженнями суду першої інстанції щодо чітко визначених процесуальним законом адміністративних справ, також наділений Вищий адміністративний трибунал України.

Вищому адміністративному суду України як суду першої і останньої інстанції підсудні справи:

1)щодо встановлення Центральною виборчою комісією итогів виборів або всеукраїнського референдуму;

2)щодо скасування реєстрації кандидата на пост Адміністративний процес - контрольная работа Президента України.

Спеціальні правила предметної підсудності адміністративних справ Вищому адміністративному суду України, як суду першої інстанції, передбачені також Главою 6 "Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ" Розділу III "Провадження у трибуналі першої інстанції" КАС (ч.ч. 3-5 ст. 172, ч. 2 ст. 173, ч. З ст. 174, ч. З ст. 175, ч. 1 ст. 176, ч. І Адміністративний процес - контрольная работа ст. 180, ч. 1 ст. 182).


Література.

Нормативно-правові акти, судова практика

1.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // Урядовий кур'єр. — 2005. — № 153-154.

2.Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України.— 1993.—№ 13. — Ст. 113;

3.Постанова Кабінету Міністрів України '"Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом Адміністративний процес - контрольная работа цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави" від 27 квітня 2006 року // Офіційний вісник України. —2006 — № 18.— Ст. 1336.

4.Постанова Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон"' від 23 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 17. — Ст. 720.

5.Лист Верховного Суду України "Щодо перевищення розумних строків розгляду Адміністративний процес - контрольная работа справ" від 25 січня 2006 року № 1-5/45 // Вісник господарського судочинства. —2006. — № 3.

Навчальна та наукова література

1.Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / Ківалов С. В., Харитонова О. І., Пасенюк О. М., Аракелян М. Р. та ін. — X.: ТОВ "Одіссей", 2005.— 552 с.

2.Кузьменко О. В. Теоретичні засади адміністративного процесу. — К.: Атіка, 2005.—351 с.

3.Основи адміністративного судочинства Адміністративний процес - контрольная работа та адміністративного права: Навч. посіб. / За заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. — К., 2006.

4. Комзюк А. Т., Бевзенко В. М., Мельник Р. С. Адмністративний процес України: Навч. Посібник – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.adresaciya-kodeksa-korporativnogo-povedeniya-lekciya-sushnost-i-zadachi-kompleksnoj-sistemi-zashiti-informacii-6-.html
adresaciya-v-seti-centralnogo-ofisa.html
adresati-lyubovnoj-liriki-a-s-pushkina.html